Anal Fissür

Anal FissürHalk arasında makat çatlağı olarak bilinmekte olup binlerce insan ise hemoroid ile karıştırmaktadır. Ciddi makat hastalıklarından birisi olan Anal Fissür cildimiz ile kalın barsak aarasında kalan makat kanalında meydana gelen yırtılmadan kaynaklanmaktadır. İki farklı türü bulunan makat çatlağı yine bir çok hastalık gibi teşhis ve tedavisinde hızlı davranmak kötü sonuçlara karşı sizi koruyacaktır.

Akut Anal Fissür
Yukardaki satırlarda iki farklı evresinin olduğunu belirttik bunlar ilki yeni ortaya çıkan hali olan Akut anal fissür yani yeni oluşum anlamına gelmekte olup tedavisi gecikmesi durumunda ise kronik hale gelecektir. Akut anal fissür durumu hastalığın ortaya çıkmasından sonra 2 aylık bir süreçtir.

Kronik Anal Fissür
Yukardaki belirtiler sonucunda tedavi edilmeyen yada tedaviye cevap vermemesi durumunda hastalık kronik anal fissür durumunu alır. Makatta kontrolsüz ve ağrılı kasılma, makat kısmı içinde ve dışında oluşan memeler anal fissür hastalığının müzminleştiği yani kronikleştiği anlamına gelmektedir. Memeleşmesi nedeniyle hemoroid yani basur hastalığı ile karıştırılmaktadır.

Anal Fissür hastalığı ve tedavisine dair daha fazla bilgi için http://www.analfissur.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Ali Rıza Sahap Barlas © 2017